Ulusal Dağıtım (Uludağ) Projesi Tanıtımı

Konuşmacı : Barış Metin
Tarih : 02 Nisan 2005 Cumartesi
Saat : 13:30
Yer : EMO İstanbul Şubesi

Konu : Seminerde Ulusal Dağıtım projesinin amaçları, hedefleri, oluşumu ve proje kapsamında geliştirilmekte olan Pardus Linux’un gelişimi
anlatılacaktır.

02 Nisan 2005

Posted In: 2005, Barış Metin, İstanbul